February 3, 2016 Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 2

Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 2

QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN GIÀN GIÁO Bước 1: Xử lý bề mặt giàn giáo trước khi sơn. Giàn giáo trước khi sơn tĩnh điện phải được xử lý bề mặt: Việc xử lý bề mặt sản phẩm nhằm mang lại các yêu cầu sau: Giàn giáo sạch dầu mỡ công nghiệp (do việc gia […]

Read more
February 3, 2016 Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 3

Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 3

Dây chuyền sơn tĩnh điện là việc phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các chi tiết cần che phủ. Có 02 loại chất dẻo phổ biến là nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Các loại nhựa nhiêt dẻo là các chất hình thành một lớp phủ mà không cần phải trải qua quá […]

Read more
February 3, 2016 DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ ?  Sơn tĩnh điện là gì?. xem thêm Sơn tĩnh điệnlà việc phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các chi tiết cần che phủ. Có 02 loại chất dẻo phổ biến là nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Các loại nhựa nhiêt dẻo là các chất hình thành một lớp […]

Read more