December 21, 2020 Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 1

Dây Chuyền Sơn Tĩnh Điện 1

Dây chuyền sơn tĩnh điện là gì? Dây chuyền sơn tĩnh điện là việc phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các chi tiết cần che phủ. Có 02 loại chất dẻo phổ biến là nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Các loại nhựa nhiêt dẻo là các chất hình thành một lớp phủ […]

Read more